Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Pinterest icon

List of Classical Gardens in China

This is a list of Classical Chinese Gardens within China, laid out by province. The names of Chinese classical gardens are very problematic in English; this list aims to capture all the major variants, both in Chinese and in English. Often translating the name of the garden is of little purpose, instead the English version is the way the name sounds not what the name means. This list is incomplete. It would be impossible to list every single garden in China. Instead we concentrate on the most important and those that are publicly accessible.

North China

Beijing area

Beijing Botanical Garden (Chinese: 北京植物园; pinyin: Běijīng Zhíwùyuán)
Beihai Gongyuan (Beihai Park)
Da Guan Yuan (Prospect Garden)
Diao Yu Tai (Angler's Rest)
Gong Wang Fu (Prince Gong's Garden)
Ning Shou Yuan (Garden of the Qianlong Emperor; Garden of Tranquil Longevity)
Qu Yuan (Garden on Harmonious Interest)
Song Qingling Guju (Song Qingling's Former Residence)
Yi He Yuan (Summer Palace)
Yu Hua Yuan (Imperial Palace Garden)
Taoranting Park (Carefree Pavilion Garden}
Zhongshan Gongyuan (Zhongshan Park)
Zi Zhu Yuan (purple Bamboo Garden)
Yuan Ming Yuan (Old Summer Palace - Garden of Perfect Brightness)
Xiangshan Park(Fragrant Hills)

Shandong Province

Daming Lake (Great Brightness Lake), Jinan
Kong Fu (Confucian Mansion), Qufu
Pu Songling Guju (Pu Songlin's House), Zibo

Hebei Province

Mountain Resort, Chengde

East China

East China
City  ↓ Name  ↓ Pinyin  ↓ Chinese  ↓ Location  ↓ Address  ↓
Huzhou Lesser Lotus Manor Xiao Lian Zhuang 小莲庄 30.8692°N 120.4295°E (南浔镇)
Nanjing Mochou Lake pinyin? hanzi?    
Nanjing Warm Garden Xu Yuan hanzi?    
Nanjing Outlook Garden Zhan Yuan hanzi?    
Shanghai Drunken Bai Garden zuì bái chí 醉白池 31.0024°N 121.2292°E 64 S. Renmin Rd, Songjiang District (松江区人民南路64号)
Shanghai Ancient Garden of Elegance Gu Yi Yuan 古漪园 31.2920°N 121.3166°E (嘉定区沪宜公路218号)
Shanghai Garden of Autumn Vapors Qiu Xia Pu 秋霞圃 31.3868°N 121.2529°E 314 E. Ave. Jiading District (嘉定区东大街314号)
Shanghai Garden to Please Yu Yuan 豫园 31°13′45″N 121°29′15″E  

 

Hangzhou

Guo Zhuang (Mansion of the Guo Family), also known as Fenyang Bieshu (Fenyang Villa)
Xi Hu (West Lake)

Ningpo

Tian Yi Ge Library
Shexian / Huizhou
Xin'an Bei Yuan (Xin'an Garden of Stelai)

Shaoxing

Lan Ting (Orchid Pavilion)
Shen Yuan (Garden of the Shen Family)
Qing Teng Shuwu (Green Vine Studio)

Suzhou

Cang Lang Ting (Blue Waves Pavilion; Canglang Pavilion)
He Yuan (Crane Garden)
Hu Qiu (Tiger Mountain)
Huan Xiu Shan Zhuang (Mountain Villa Surrounded by Flourishing Greenery; Huanxiu Mountain Villa)
Liu Yuan (Lingering Garden)
Ou Yuan (Couple's Garden; Coupled Garden)
Qushui Garden
Shi Zi Lin (Lion Grove)
Wang Shi Yuan (Master of the Nets Garden)
Xi Yuan (Western Garden)
Yi Yuan (Garden of Pleasure)
Yi Pu (Garden of Arts)
Zhuozheng Yuan (Humble Administrator's Garden) [1]
Tui Si Yuan (Retreat & Reflection Garden)

 

 

Wuxi

Jichang Garden (Garden for Lodging One's Expansive Feelings)
Li Yuan (Li Garden)
Mei Yuan (Prunus Garden)

Yangzhou, Jiangsu

Ge Yuan (Ge Garden; Individual Garden; Isolated Garden)
He Yuan, also known as Jixiao Shan Zhuang
Ping Shan Tang (Hall Level with the Mountains)
Pian Shi Shan Fang (Sliver of Rock Mountain Cottage)
Shou Xihu (Slender West Lake)

West China

Xi'an

Hua Qing Chi (Hua Ching Spring)
Chengdu
Du Fu Cao Tang (Thatched Hut of Du Fu)
Qing Cheng Shan (Green Fortification Mountain)

South China

Guangdong

Ke Yuan (Adore Garden, Kind Garden)(東莞可園)
Lan Pu (Orchid Nursery)
Liang Yuan (Garden of the Liang Family), also known as the Qun Xing Caotang (Thatched Hut of the Assembled Stars)
Qing Hui Yuan (Garden of Pure Splendor)
Yu Yin Shan Fang (Mountain Cottage of Abundant Shade)

Macau

Lou Lim Ieoc Garden
Comendador Ho Yin Garden
Hong Kong
Kowloon Walled City Park (九龍寨城公園)
Nan Lian Garden (南蓮園池)
[edit]Taiwan

Taipei

Taipei Botanical Garden (Chinese: 台北植物園)
Chih-shan Garden (Chinese: 至善園) in National Palace Museum
Lin Family Gardens of Panchiao (Chinese: 板橋林家花園)